Joukkue

Haapoja Winston
Hakomäki Oskari
Jussila Antti
Karhu Arttu
Kauppila Aatu
Ojanperä Jone
Sahi Toni
Salmi Sisu
Tenkanen Elias
Vainionpää Justus
Ylihärsilä Dani
Ylihärsilä Mikko
Yliketola Miro

Toimihenkilöt